Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Επίκαιρο: " Ι. Φώτιος: Ποιος είναι ο ιδεώδης τύπος ηγεμόνα; " .
Ο Ιερός Φώτιος επισημαίνει καίρια ότι δεν είναι αυτονόητη η ταύτιση ευφυούς ηγεμόνα και ικανού ηγεμόνα. Εδώ προβάλλεται η διαχρονική διαπίστωση ότι η ύπαρξη φυσικών ικανοτήτων και προσόντων ενός ηγεμόνα δεν εγγυάται την κατάλληλη αξιοποίησή τους από τον ίδιο, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Όπως παρατηρεί ο σεπτός ιεράρχης, ο ευφυής άνθρωπος απολαμβάνει εκ του φυσικού τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έλαβε κατά τη γέννηση του. Ωστόσο, η εξουσία δεν αποτελεί πάντοτε το χώρο δικαιώσεως των χαρισμάτων του αυτών. Η πολιτική ικανότητα αποτελεί προϊόν γνώσεως που προκύπτει από τη μελέτη των πολιτικών πραγμάτων, ώστε πολλές φορές η γνώση αυτή κατέστησε ικανότερο στην αντιμετώπιση δυσχερειών εκείνον που έχει εκπαιδευτεί με επιμέλεια στα πράγματα αυτά, παρά εκείνον που έχει ως δώρο από τη φύση την οξύνοια.

Αυτό σημαίνει ότι ο ιδεώδης τύπος ηγεμόνα όχι μόνον ασκείται στην αρετή αλλά και οφείλει να είναι έτοιμος να θυσιάσει την εικόνα του προς όφελος των υπηκόων του, ώστε όντως ο βίος του να καταστεί νόμος τους.

Από το βιβλίο Ο άνθρωπος απέναντι στην εικόνα του, εκδ. Αρμός.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου