Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Τα τρία είδη του Μαρτυρίου.« Υπάρχουν σήμερα τρία είδη μαρτυρίου που λογαριάζονται ως Σταυρός στον άνθρωπο, το λευκό μαρτύριο, το πράσινο μαρτύριο και το ερυθρό μαρτύριο.

Το λευκό μαρτύριο συνίσταται στο να εγκαταλείψει ο άνθρωπος ό, τι αγαπά για χάρη του Θεού…

Το πράσινο μαρτύριο συνίσταται στο εξής, στο ότι μέσω της νηστείας και του μόχθου ελευθερώνεται από τις κακές επιθυμίες ή ότι μοχθεί ως τιμωρία και μετάνοια.

Το ερυθρό μαρτύριο συνίσταται στην ανάληψη του Σταυρού χάριν του Χριστού.. ».


Το παραπάνω κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο Irish Monasticism, του J Ryan (Λονδίνο, 1931) και απηχεί τις απόψεις των Δυτικών για την έννοια του Μαρτυρίου, κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού. Απόψεις, οι οποίες ήταν καθ’ όλα εναρμονισμένες με την Ορθόδοξη παράδοση για το Μαρτύριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου