Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Το πνευματικό αλφάβητο του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου..Α γάπη είναι η αρχή και το τέλος κάθε αρετής.

Β ιβλίο πνευματικό σημαίνει φάρμακο ψυχής.

Γ λώσσα που βγάζει καλό λόγο αρωματίζει το περιβάλλον.

Δ ιάλογο να κάνουμε με επιείκεια και μεγάλη πραότητα.

Ε γωισμός είναι η αιτία που ανατρέπει και αναστατώνει τα πάντα.

Ζ ωή είναι το δώρο του Θεού. Είναι κακό να ζει κανείς άσκοπα, χωρίς νόημα.

Η συχία είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του λογικού ανθρώπου.

Θ έληση είναι μεγάλη επιθυμία και ονομάζεται από τον Χριστό δύναμη.

Ι σότητα χάρισε ο Θεός στους ανθρώπους αλλά αυτοί την καταργούν καθημερινά.

Κ ατάκριση είναι η καταστροφή κάθε αρετής.

Λ ιτότητα είναι το νόημα της φιλοσοφημένης ζωής.

Μ ετάνοια είναι το μέσο που μας επαναφέρει στην πνευματική ομορφιά.

Ν ηστεία είναι η τροφή της ψυχής.

Ξ εθάρρεμα λέγεται η αφορμή της πτώσης μας στην αμαρτία.

Ο ικογένεια μονοιασμένη είναι το σπίτι του Χριστού.

Π άθος ονομάζεται η αιτία που μεταβάλει τον άνθρωπο σε θηρίο.

Ρ αθυμία είναι το εμπόδιο για την επιτέλεση του καλού.

Σ υνείδηση είναι βασικό στοιχείο του ψυχικού κόσμου, είναι ο διδάσκαλος και ο οδηγός.

Τ απείνωση είναι η πηγή της ψυχικής υγείας.

Υ πομονή είναι το θεμέλιο κάθε επιτυχίας.

Φ ιλαργυρία είναι ανίατη τυραννική ασθένεια, που ρυπαίνει την ψυχή και καταστρέφει τον άνθρωπο.

Χ ριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, που κατέβηκε στη γη για να μας ανεβάσει στον Ουρανό.

Ψ υχή είναι ο ηνίοχος του σώματος.

Ω ραιότητα μιας ψυχής είναι οι αρετές της.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου